Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Zrušenie športového dňa

13. 6. 2018

Oznamujeme rodičom, že plánovaný športový deň sa kvôli nízkemu záujmu ruší.

 

EXKURZIA do ekoparku RELAX

18. 5. 2018

Oznamujeme rodičom, že dňa 24.5.2018 /štvrtok/ sa zúčastníme exkurzie do ekoparku RELAX.

Prosíme rodičov, aby de´tom nedávali pitie , jedlo.Všetko zabezpečí materská škola.

 

Fotografovanie v MŠ-Zmena termínu

2. 5. 2018

Milí rodičia!

Dňa 23.5.2018 v stredu v dopoludňajších hodinách sa uskutoční fotografovanie detí. Bližšie informácie  nájdete na INFO nástenke.

 

Maškarný ples detí- náhradný termín

20. 3. 2018

Maškarný ples pre deti s animátormi sa bude konať 4.6.2018. Predstavenie hradí Občianske združenie pri Materskej škole. Podľa záujmu sa môžu zúčastniť aj rodičia.

 

Deň matiek v MŠ

20. 3. 2018

Oznamujeme Vám, že oslava D´ňa matiek sa bude konať dňa 11.mája o 15,30 hod. na školskom dvore.

 

Zápis do MŠ na školský rok 2018-2019

20. 3. 2018

Oznamujeme rodičom, že zápis do MŠ na školský rok 2018-2019 sa uskutoční v dňoch 2. a 3. mája 2018.

Tešíme sa na nové detičky.

 

PLAVECKÝ VÝCVIK predškolákov

20. 3. 2018

od 17.4.2018- do 20.4.2018

Plaveckého výcviku sa zúčastnia len deti  z triedy včielok.

Účastnícky poplatok- vstupenky a autobus hradí MŠVVVaŠ SR prostredníctvom zriaďovateľa MŠ.

 

Mobilné planetárium v MŠ

20. 3. 2018

Kedy??    Dňa 9.4.2018 v MŠ- účastnícky poplatok hradí rodič

3eur/ dieťa

Zodpovedné pani učiteľky: Monika za včielky  Katka za lienky

 

Veľkonočné prázdniny

20. 3. 2018

29.3.2018- štvrtok- voľno

3.4.2018- utorok- začíname

 

Veľkonočná tvorivá dielňa

20. 3. 2018

Oznamujeme rodičom, že veľkonočná tvorivá dielňaš rodičmi sa uskutoční dňa 28.3.2018 o 15,30 hod. v MŠ

Zodpodné pani učiteľky:  Zuzka a Eliška

Tešíme sa na Vás.