Choď na obsah Choď na menu
 


Informácie z rodičovského združenia zo dňa 12.09.2018

20. 9. 2018

 Oznamujeme rodičom, že príspevok za ZRŠ za 2018/2019 bol odsúhlasený rodičmi na sumu 20 eur/rodina. Uvedenú sumu prosíme uhradiť do 30.10.2018.

Materská škola sa zapojila do enviromentálneho projektu Strom Života, je to celoročný projekt, ktorý zahŕňa množstvo aktivít, do ktorých sa MŠ v priebehu roka zapojí. Účastnícky poplatok za každé dieťa hradí OZ pri MŠ.

Prvá aktivita s náznom ĎAKUJEM pri príležitzosti Svetového dňa vďačnosti sa uskutoční dňa  21.septembra, pohľadajte naše výtvory - info letáky, plagáty po celej obci.

Plánované aktivity na 2018/2019 nájdete v rubrike Kalendár aktivít.

Záujmové krúžky sa uskutočnia od okróbra 2018, prosíme o vyplnenie záujmu na info nástenke v MŠ.

Plavecký výcvik trieda Včielky od 23.10.- 26.10.2018, plavecký výcvik je pre deti bezplatný. Prosíme rodičov, aby zapísali svoj záujem na info nástenke v MŠ do 30.09.2018, inak sa dieťa nebude môcť zúčastniť výcviku.

Ovocie môžte priniesť pre deti každý pondelok.

Prosíme o zabezpečenie balíčka hygienických potrieb (kto ešte nepriniesol) - toaletný papier, hygienické /vyťahovacie/ vreckovky, tekuté mydlo.

Pre deti je vhodné mať v skrinke náhradné oblečenie pre prípad potreby (aj Včielky).